0917-738-9117

انواع کابل شیراز 8

 

کابل های تولیدی کارخانه شیراز 8 به شرح زیر میباشد :

6*2 4*2 2.5*2 1.5*2
6*3 4*3 2.5*3 1.5*3
6*4 4*4 2.5*4 1.5*4
6*5 4*5 2.5*5 1.5*5
10*5 10*4 10*3 10*2
16*5 16*4 16*3 16*2
منتشر شده در:
اشتراک گذاری:
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on linkedin

محتوای این مطلب