0917-738-9117

انواع سیم شیراز 8

سیم های تولیدی کارخانه شیراز 8 به شرح زیر میباشد :

Nylon 1*0.5 1.5*1
Nylon 1*0.75 2.5*1
Nylon 1*1 4*1
Nylon 1*1.5 6*1
Nylon 1*2.5 10*1
منتشر شده در:
اشتراک گذاری:
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on facebook
Share on linkedin

محتوای این مطلب