تفاوت کابل مفتولی و افشان

تفاوت کابل مفتولی و افشان

بدون شک کیفیت و ساختار کابل ها موضوع مهمی است که به هنگام خرید کابل های ساختمانی باید به آن توجه داشته باشید. باید گفت که عوامل بسیاری وجود دارد که باعث تفاوت در انتخاب کابل مفتولی از کابل افشان می شود. کیفیت فلز به کار رفته در هادی و پلیمرهای مصرفی که نقش لایه […]